Arabulucu Kimdir?

Arabulucu, ülkemizde yasal düzenlemeye göre hukuk fakültesi mezunu ve en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip istekli kişilerin asgari 65 saat eğitim almaları sonucu girdikleri yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı sayılarak Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline kayıt olmuş kişilerdir.

Arabulucular, mesleki ilke ve kurallara titizlikle riayet etmekle yükümlü, müzakere, psikoloji, sosyoloji, iletişim konularında özel eğitimli ve hukuk fakültesi mezunu olmaları nedeniyle de hukuki yeterlilik konusunda donanımlı kişilerdir.

Arabulucular, iletişime katkı sağlayarak tarafların menfaatlerini karşılıklı en iyi biçimde iletebilmelerini ve koruyabilmelerini sağlayan müzakereleri yöneten, bu kanalla tarafların kendi çözümlerini üretmeye katkı sağlayan kişilerdir.

Arabulucular taraf tutmazlar ve taraflardan birisinin görüşlerini haklı bulmak veya kabul etmek ve olayların nedenlerini araştırmak ve cevap vermek gibi sorumluluk ve yetkileri bulunmamaktadır.Yol Tarifi