Masrafları kim karşılar?

Arabuluculuk masrafları kural olarak taraflarca birlikte karşılanır. Ancak taraflar karar alarak masrafların karşılanma oranlarını kendi aralarında farklı tespit ederek başlangıç tutanağında imza altına alabilirler. Arabulucu taraflardan yapılacak işlemlerin gerektirmesi halinde avans talebinde de bulunabilir.

Taraflar arasında serbestçe kararlaştırılabilecek arabulucu ücreti Bakanlıkça yayımlanan asgari ücret tarifesinin (http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/mevzuat/tarife.html) altında olamaz. Şayet süreç başlangıcında bir ücret kararlaştırılmamış ise bu asgari ücret tarifesi geçerli olacak ve sürecin sona erdiği tarihteki tarifeye göre ücret hesaplanarak arabulucuya taraflarca eşit oranda ödenecektir.Yol Tarifi