Anlaşılan çözüm tutanağa nasıl bağlanır?

Taraflar arabulucu önünde çözümlerini üretmişler ise bu çözüm uygulama ve sonrasında karşılaşılabilecek olgular da göz önüne alınarak arabulucu tarafından bir tutanağa bağlanacaktır.

Taraflar dilerler ise bu tutanağın kendilerine teslim edilecek örneği ile sürece bir yargılama öncesinde başlanılmış ise o uyuşmazlığa bakmakla görevli ve yetkili mahkemeye, yargılama sürecinden başlanılmış ise yargılamaya ara veren mahkemeye müracaat ederek icra edilebilirlik şerhi talep edebileceklerdir.

Bu şerhin kendisinden talep edildiği mahkeme sadece uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile çözümlenmesi mümkün olup olmadığını inceleyecek (Aile Hukukuna ilişkin konularda bu inceleme zorunlu olarak duruşmalı yapılacak, diğerlerinde ise dosya üzerinden) hâkim sonuçta uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözümlenebileceğini tespit ettikten sonra icra edilebilirlik şerhi verecektir.

Artık bu halde mahkemenin verdiği ilam hükmünde sayılan bu tutanak ile taraflar yerine getirilmediği takdirde cebri icra yoluna müracaat edebileceklerdir.

Hâkimlerin icra edilebilirlik hakkında verdiği kararlara karşı temyiz yolu açık olup, mahkemenin icra edilebilirlik şerhini ret etmesi halinde taraflar Yargıtay'da temyiz hakkı kullanabileceklerdir.

İcra edilebilirlik şerhi alınması zorunlu olmayıp taraflar çözümü birlikte ürettikleri için muhtemelen icra aşamasına gerek kalmadan içerik rızai olarak yerine getirilmekle sonuca ulaşılmış olacaktır.

 

 Yol Tarifi